Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

opposite [ˈɒpəzɪt]adjektiv och preposition och adverbmitt emot <the opposite house>, motsattopposite to mitt emot
[ˈɒpəzɪt]substmotsats <of till>I mean the opposite jag menar tvärtom
direct [daɪˈrekt]verbrikta <at, towards mot>leda, dirigeraregissera <direct a film>visa vägen <can you direct me to the station?>befalla, beordra, föreskriva, bestämma
[daɪˈrekt]adjektivdirekt, rak <the direct opposite>, rät, omedelbardirect current likströmdirect hit fullträffrättfram
[daɪˈrekt]adverbdirekt, rakt, rätt
very [ˈverɪ]adverbmycketnot very inte så värst, inte så vidare <not very interesting>very much more betydligt merthe very next day redan nästa dagthe very same place precis samma platsit is my very own den är helt min egen (framför superlativ) allra <the very first day>at the very least allra minst
[ˈverɪ]adjektivefter the, this, that, his, her etc. a) själva, självin the very act på bar gärningin the very centre i själva centrumthe very idea of it blotta tanken på dethe is the very man I want han är precis den mannen jag vill habefore our very eyes mitt för ögonen på ossthe very opposite raka motsatsenredan, just, ändaat the very beginning redan från börjanat that very moment just i det ögonblicketfrom the very beginning ända från börjanallraI did my very utmost jag gjorde mitt yttersta
© NE Nationalencyklopedin AB