Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

opinion [əˈpɪnjən]substmening, åsikt, omdöme <of, about om>opinion poll opinionsundersökningpublic opinion den allmänna opinionenhave a high opinion of ha en hög tanke omin my opinion enligt min meningit’s a matter of opinion det råder delade meningar, det är en fråga om tycke och smakbetänkande, utlåtande <on om, över, i>
dispassionate [dɪsˈpæʃənət]adjektivsaklig, objektiv <a dispassionate opinion>
honestˈɒnɪstadjektivärlig, hederlig; uppriktig <honest opinion>
prevailing [prɪˈveɪlɪŋ]adjektivrådande <prevailing winds>, förhärskande <the prevailing opinion>
reversal [rɪˈvɜ:sl]substomkastning, omsvängning <a reversal of public opinion>
unanimousjʊˈnænɪməsadjektivenhällig, enig <a unanimous opinion>
popular [ˈpɒpjʊlə]adjektivpopulär <a popular song>, omtycktfolk-, allmänpopular opinion folkopinionen
private [ˈpraɪvət]adjektivprivat, personlig <my private opinion>; enskildprivate bar finare avdelning på en pubavskildprivate number tele. hemligt nummerprivate parts könsdelarkeep private hemlighålla
[ˈpraɪvət]substmil. menigin private privat, enskilt
public [ˈpʌblɪk]adjektivoffentlig <public building>, allmän <public holiday>; stats- <public finances>make public offentliggörapublic address system högtalaranläggning, högtalare t.ex. på flygplatspublic bar enklare avdelning på en pubpublic enemy samhällsfiendepublic house pubpublic library offentligt bibliotekpublic limited company (förk.PLC) börsnoterat aktiebolagpublic opinion allmänna opinionen, folkopinionenpublic opinion poll opinionsundersökningpublic relations PR, public relationspublic relations officer PR-manpublic sector offentlig sektorpublic school a) britt. ‘public school’ exklusivt privatinternat b) amer. allmän skola
[ˈpʌblɪk]substallmänhet, publikin public offentligtopen to the public öppen för allmänhetenthe general public den stora allmänheten
poll [pəʊl]subströstetal, röstsiffror, röstningheavy poll stort valdeltagandego to the polls gå till valundersökning <Gallup poll>poll rating opinionssiffrorpublic opinion poll opinionsundersökning
[pəʊl]verb antal röster vid val <he polled 3,000 votes>tillfråga, intervjua i opinionsundersökning
© NE Nationalencyklopedin AB