Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ooze [u:z]intransitivt verbooze el. ooze out sippra [ut], sippra fram, sippra igenom, sakta flyta (rinna) fram, dunsta utbildl. a)ooze el. ooze out sippra (läcka, komma) ut <the secret began to ooze out> b)ooze el. ooze away rinna bort, [börja] sina <my courage was ing away>drypa; droppaooze with sweat drypa av svett
transitivt verblåta sippra ut; avge, avsöndrahe was oozing sweat han dröp av svettthe wound was oozing blood det sipprade blod ur såret
substantivsakta flöde, [ut]sipprande, framsipprandedy, gyttja, [botten]slam
© NE Nationalencyklopedin AB