Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

one [wʌn]räkneord och adjektiven, ett; enafor one thing för det förstablind in one eye blind på ena ögatnot one inte en enda enit’s all one to me det gör mig detsammaone or two ett par styckenone after the other went out den ena efter den andra gick utone at a time el. one at the time en och en, en i tagetshe is one wonderful woman! hon är verkligen en underbar kvinna!one by one en och en, en åt gången, en i tagetI for one jag för min del
[wʌn]pronomenman; (reflexivt) sig <pull after one>one’s a) ens <one’s own children> b) sin <one must always be on one’s guard> c) en, en viss <one John Smith>one another varandra <they like one another>stödjeord en <I lose a friend and you gain one>; någon, något <where is my umbrella? — you didn’t bring one>take the red box, not the black one ta den röda asken, inte den svartamy dear ones mina kärathe little ones småttingarnathis one will do den här dugerwhich one do you like? vilken tycker du om?
[wʌn]substetta <three ones>vard.you are a one! du är en rolig en!
oneself [wʌnˈself]pronomensig <wash oneself, hurt oneself>, sig själv <proud of oneself>, själv <one had to do it oneself>
every [ˈevrɪ]pronomenvarje, var, varendaevery reason to… allt (alla) skäl att…every other day el. every second day varannan dagone child out of every five vart femte barnevery one of them (us) varenda enevery now and then el. every now and again då och då, allt emellanåt
enough [ɪˈnʌf]adjektiv och adverbnog, tillräckligtit’s enough to drive one mad det är så man kan bli galenI’ve had enough jag har fått nogthat’s enough! nu räcker det!
1 skip [skɪp] (-pp-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashoppa <skip from one subject to another>, skuttaskip over hoppa (skutta) överskip it! vard. strunt i det!2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashoppa rep
[skɪp]substhopp, skutt
this [ðɪs] (pl. these)pronomenskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasden här, det här; denne, denna, detta <at this moment>; detthese de här, dessathis afternoon i eftermiddag, i eftermiddagsthese days nuförtidento this day hittillsI have been waiting these three weeks jag har väntat nu i tre veckordo it like this gör så härthis one…that one den här…den där
[ðɪs]adverbvard. så här <not this late>
seem [si:m]verbverka, verka vara, tyckas, se ut <it isn’t as easy as it seems>; verka varaseem to tyckas <he seems to know everybody>, verka, förefallaI seem to recall jag tycker mig minnasit seems that no one knew ingen tycktes vetait would seem that det kunde tyckas attit seems to me that jag tycker nog attso it seems det verkar så, det ser så ut
mad [mæd]adjektivvansinnig, galen, tokigit’s enough to drive one mad det är så man kan bli vansinniglike mad som besatt, viltraving mad el. as mad as a hatter spritt galenmad cow disease galna ko-sjukanspec. amer. arg, förbaskad <at, with >ilsken <a mad bull>; galen <a mad dog>
bite [baɪt] (bit bitten)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbita <at efter>, bita i (på)2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbitas3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasnappa, hugga <at >4bite off more than one can chew ta sig vatten över huvudet
[baɪt]substbett, sticknapp, huggmunsbit; matbita bite to eat en bit mat
exposure [ɪkˈspəʊʒə]substutsatthet, att vara (bli) utsatt förone must avoid exposure to infection man måste undvika att utsätta sig för smittanfoto. exponering <3 exposures left>indecent exposure jur. blottande sedlighetssårandeavslöjande <the exposure of a fraud>lägewith a southern exposure med söderläge
© NE Nationalencyklopedin AB