Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 air []substluftby air med flyggo by air flygaon the air i radio (tv)flyg-, luft-the Royal Air Force (förk.RAF) brittiska flygvapnet
[]verbvädra, lufta
2 air []substutseendean air of luxury en luxuös prägelthere is an air of mystery about it det är något mystiskt med detmingive oneself airs el. put on airs låtsas vara förnäm
breathbreθsubstandedräkt, anda, andningcatch one’s breath hämta andanit took my breath away det fick mig att tappa andan, det gjorde mig alldeles mållöswaste one’s breath on spilla ord påout of breath andfåddandetag, andedragpust, fläkta breath of fresh air en nypa frisk luft
open [ˈəʊpən]adjektivöppenfling open kasta upp, slänga uppin the open air i fria luften, i det fria för jakt o. fiskeopen secret offentlig hemlighetopen to öppen för, mottaglig för <open to argument>open to doubt underkastad tvivelthis is open to question detta kan ifrågasättas
[ˈəʊpən]substöppet, offentligtcome (come out) into the open komma ut, bli offentligsport. open tävling öppen för proffs o. amatörer
[ˈəʊpən]verböppna, inviga <open a new hospital>open an account with öppna konto hosopen fire mil. öppna eld <on mot>öppnas, öppna sigvetta, ha utsikt <on, to mot, åt>leda, föra <into, on to in till, ut till, ut i>the room opens on (on to) the garden rummet har förbindelse med trädgårdenopen up öppna sig, bli meddelsamopen up! öppna dörren!
hot [hɒt]adjektivhet, varmhot air tomt prat, skryt, snackbe hot on sb (sth) vara tänd på ngn (ngt)go like hot cakes el. sell like hot cakes gå åt som smörget into hot water vard. få det hett om öronenmake it hot for sb vard. göra livet surt för ngnom krydda stark; om smak skarphetsig, häftig <a hot temper>vard. rykande färsk, het <hot news>
service [ˈsɜ:vɪs]substtjänst, tjänstgöringOn His (Her) Majesty’s Service påskrift tjänstemilitary service militärtjänsthealth service hälsovårdthe postal services postväsendetsocial services socialvård, socialvårdenregelbunden översyn, service <take the car in for service>service station bensinstationservering, betjäning, service <the service was poor>service charge el. service serveringsavgift, betjäningsavgiftservis <dinnerservice>tjänst <you have done me a service>; hjälp; nytta <it may be of great service to you>trafik. förbindelse, linjeair services trafikflygpostal service postförbindelsekyrkl. gudstjänst, mässa, förrättning, aktsport. serve
[ˈsɜ:vɪs]verbta in för service, serva <service a car>
go [gəʊ] (went gone; he/she/it goes; se äv. going o. gone)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfara, resa, åka, köra; ge sig avlook where you are going! se dig för!go fishing gå och fiska2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom tid to go kvar <only five minutes to go>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasutfalla, <how did the voting go?>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbli <go bad, go blind>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasha sin plats, bruka vara; få plats <they will go in the bag>where do the cups go? var ska jag ställa kopparna?6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasljuda, lyda <how does the text go?>the bell went klockan ringdehow does the tune go? hur låter (går) melodin?the story goes that… det berättas (sägs) att…7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasräcka, förslå <this sum won’t go far>8here we go! a) nu börjar vi!, nu sätter vi i gång! b) nu börjas det!9go to tjäna till attit goes to show that… det bevisar att…the qualities that go to make a teacher de egenskaper som är nödvändiga för en lärare
[gəʊ] (went gone; he/she/it goes)
verb (med adv. o. prep.)go aboutgå omkring, fara omkringta itu med <they went about their work>go againststrida emot, vara emot, bjuda ngn emotgo aheadsätta i gång, börja; fortsättagå framåtta ledningen spec. sport.go alonggå vidare, fara vidare, fortsättago along with a) följa med b) hålla med <I can’t go along with you on that>go atrusa på, gå lös pågo backgå tillbaka, fara tillbaka, återvändabryta <go back on one’s word>, svikago beyondgå utöver, överskridago bygå (fara) förbitwo years went by två år gickgo by air flygago by car åka bilgå efter, rätta sig efter <nothing to go by>go by the name of… gå under namnet…go downgå ner; falla, sjunkaminska <go down in weight>, försämrassträcka sig fram till en tidpunktgo down in history gå till historienslå an, gå in, gå hem <with hos>sport. bli nerflyttad, förlora <the team went down two nil>go forgo for a walk ta en promenadgo for a swim gå och badagå efter, hämtagå lös på, ge sig pågälla <that goes for you too!>go ingå in; gå 'igo in for gå in för, satsa på, ägna sig åt <go in for farming>, slå sig på <go in for golf>; gå upp i <go in for an examination>go intogå in i; gå med i, delta ige sig in på, ägna sig åt <she went into journalism>gå in på <go into details>, ge sig in på, undersökago offge sig i vägom skott el. eldvapen gå av, brinna av, smälla, utlösas <the alarm went off>bli skämd; bli sämrego off to sleep falla i sömngo ongå (fara) vidare, fortsättago on about tjata omgo on to gå över tillpågå, hålla påförsiggå, stå 'på <what’s going on here?>; vara i gångtändas <the lights went on>'gå efter <the only thing we have to go on>göra, ge sig ut på <go on a journey>go outgå (fara) utslockna <my pipe has gone out>go all out göra sitt yttersta, ta ut sig heltgo out of gå ur, komma ur <go out of use>go out with vard. sällskapa medgo overgå överstjälpa, vältaslå an, göra succé <the speech went over well>gå igenom, granska, se övergo roundgå runt, gå omkring, fara runt (omkring)räckathere isn’t enough to go round det finns inte så att det räcker till allago round to gå över till, hälsa pågo throughgå igenomgöra av med, göra slut på <she went through all her money>go through with genomföra, fullföljago togå i <go to school, go to church>; gå på <go to the theatre>; gå till <go to bed>ta på sig <go to a great deal of trouble>go undergå undergo under the name of… gå under namnet…, vara känd under namnet…go upgå upp, stiga; resa <go up to town>tändas, komma på <the lights went up>gå (fara) uppförgo withgå (fara) med, följa medhöra till; höra ihop medpassa till, gå tillgo withoutbli utan, vara utanit goes without saying det säger sig självt
[gəʊ]substvard.be on the go vara i farten, vara i gångfart, ruter <there’s no go in him> (pl. goes)have a go at it göra ett försökit’s your go det är din turat one go på en gång
© NE Nationalencyklopedin AB