Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

old lady [ˌəʊldˈleɪdɪ]substantivse lady
lady [ˈleɪdɪ]substantivdamladies and gentlemen mina damer och herrarhis young lady vard. (åld.) hans flickvän (flicka, fästmö)my dear young lady [min] bästa fröken a)lady's el. ladies' ofta dam- <ladies' hairdresser (tailor)>ladies' doubles tennis. damdubbelladies' singles tennis. damsingellady's maid kammarjungfrulady's man el. ladies' man fruntimmerskarl b)ladies el. ladies' (med verb i sg.) vard. damtoalettladies på skylt äv. damerladies room amer. damtoalettattr. kvinnlig <lady principal>lady author ngt åld. författarinna, kvinnlig författarelady friend kvinnlig vän, väninna vanl. till manfru; härskarinnathe lady of the house åld. frun i huset, värdinnanvard.my (your etc.) lady frun, fruganthe old lady a) frugan b) morsan
grand [grænd]adjektivstor, pampig; storartad, storslagen <a grand view>, ståtlig, lysande; förnäm, fin <a grand lady, grand people>, distingerad; iron. hög, fin <she is too grand to speak to her old friends>; upphöjd, ärevördighis dog lived to a grand old age hans hund blev mycket gammal⁅he finally learned to drive⁆ at the grand old age of 65 …vid den höga åldern av 65 årgrand old man grand old man, nestorthe Grand Old Party benämning på republikanska partiet i USAlive in grand style leva på stor fot, leva flottvard. utmärkt, härlig <grand weather>, förträfflig <grand condition>grand! el. that's grand! fint!, utmärkt!slutgiltig, slut- <grand result>grand total slutsummastor, störst, förnämst, huvud-; högste, överste, stor-the grand entrance huvudingången
substantivsl. tusen dollar (pund)five grand femtusen dollar (pund)mus. flygelthe Grand Grand hotell, bio o.d.
young [jʌŋ]adjektivung, liten <a young child>; späd <young shoots>; ny, oerfaren <young to (i) the business>, färsk, grönmy young brother min lillebrorin my young days i [mina] unga dagar, i yngre åryoung fellow yngling; ung manyoung Jones [den] unge Jones, Jones junioryoung lady! [min] unga dam!, min [unga] fröken!young moon nymåneyoung ones ungaryoung people el. young folks unga människor, ungdom[ar], de ungayou young rascal! din lilla rackarunge!young thing a) ung [oerfaren] varelse; flickebarn b) ungdjur, ungeyoung 'un vard. unge; grabbwhen young som ungI am not so young as I used to be jag är inte så ung (någon ungdom) längrethe evening is still young el. the night is still young kvällen har bara (just) börjatyoung and old unga och gamla, gammal och ungthe young de unga, ungdom[en]; barnenbooks for the young ungdomsböckerungdomlig <a young voice, a young style, young for one's age>young at heart ung till sinnet
substantiv i pluraldjurs ungarbring forth young få (föda) ungarwith young dräktig
© NE Nationalencyklopedin AB