Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

old [əʊld] (komparativ o. superlativ older, oldestibland elder, eldest, se dessa ord)adjektiv1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgammalold boy a) gammal elev <the school’s old boys> b) vard. gammal farbror, gamlingold boy (chap, fellow, man)! vard. gamle vän!, gamle gosse!old girl! vard. flicka lilla!, lilla gumman!he’s an old hand vard. han är gammal i gametmy old man a) farsan, min farsa b) gubben, min gubbe makeany old thing vard. vad katten som helstthe Old World Gamla världen2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastidigare, f.d. <our old head retired ten years ago>
[əʊld]substin days of old el. in times of old fordom, i gamla tiderI know him of old jag känner honom sedan gammalt
old-time [ˈəʊldtaɪm]adjektivgammaldags
old-world [ˈəʊldwɜ:ld]adjektivgammaldags
old-fashioned [ˌəʊldˈfæʃənd]adjektivgammalmodig, gammaldagslillgammal
old-age [ˌəʊldˈeɪdʒ]adjektivold-age pension [ˌəʊldeɪdʒˈpenʃən]skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. ipa-group saknasförr ålderspension, folkpension
old-timer [ˌəʊldˈtaɪmə]substvard.an old-timer en som är gammal i gametgamling
five-year-old [ˈfaɪvjərəʊld]adjektivfemårig
[ˈfaɪvjərəʊld]substfemåring
staidsteɪdadjektivstadgad och gammalmodig <a staid old bachelor>
fogey [ˈfəʊgɪ]substold fogey vard. gammal stofil
eldest [ˈeldɪst]adjektiv (superlativ av old); äldst spec. om släktingar
© NE Nationalencyklopedin AB