Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

off-the-rack [ˌɒfðəˈræk]adjektivamer., vard.,se off-the-peg
1 rack [ræk]substställ <pipe rack>; för att hänga tvätt på ställningoff the rack amer., vard. konfektionssyddhylla <hat rack>; bagagehyllabe on the rack ligga på sträckbänken
[ræk]verbpina, plågarack one’s brains bry sin hjärna
© NE Nationalencyklopedin AB