Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

odious [ˈəʊdjəs]adjektivförhatlig, motbjudande
very [ˈverɪ]adverbmycket <very interesting>, riktigt <very tired>not very inte så, inte så värst, inte [så] vidare, inte särskilt <not very interesting>something very different något helt annatvery good mycket bra, utmärktthe very next day redan nästa dag, redan dagen därpåthe very same place precis (exakt) samma plats, just den platsenit is my very own den är helt min egenI want to have it for my very own jag vill ha den helt (alldeles) för mig självframför superl. allra <the very first day>at the very least allra minst; åtminstone
adjektivefterthe (this, that, his osv.) very a) själva, själv <the very king>, blotta <the very name is odious>in the very centre i själva centrumthe very idea! vilken idé!the very idea of it el. the very thought of it bara tanken på dethe is the very picture of his father el. he is the very image of his father han är sin far upp i dagen b)before our very eyes mitt för ögonen på ossthe very opposite raka (precis) motsatsenthe very spot where we saw it just den plats där vi såg detthat is the very thing det är precis vad som behövs, det är det rätta; det är det som är knuten c)this very day redan i dag, just (redan) denna dagthis very minute på minuten, genast, ögonblickligen d)at the very beginning redan i börjanat that very moment just i det ögonblicketfrom the very beginning ända från börjanto the very last in i det sistaren [och skär]; allra <I did my very utmost>for very pity av rent och skärt medlidandethe very truth rena rama sanningen
© NE Nationalencyklopedin AB