Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ocean [ˈəʊʃən]substocean, världshav, hav
antarctic [æntˈɑ:ktɪk]adjektivantarktiskthe Antarctic Ocean Södra ishavet
[æntˈɑ:ktɪk]substthe Antarctic Antarktis
Atlantic [ətˈlæntɪk]adjektiv och substthe Atlantic Ocean el. the Atlantic Atlanten, Atlantiska oceanen
pacificpəˈsɪfɪkadjektivfredligthe Pacific Ocean Stilla havet
pəˈsɪfɪksubstthe Pacific Stilla havet
Indian [ˈɪndjən]adjektivindisk <the Indian Ocean>Indian ink kinesisk tuschIndian summer brittsommar, indiansommarindiansk
[ˈɪndjən]substindierindian
arctic [ˈɑ:ktɪk]adjektivarktiskthe Arctic Circle norra polcirkelnthe Arctic Ocean Norra ishavet
[ˈɑ:ktɪk]substthe Arctic Arktis
© NE Nationalencyklopedin AB