Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

occupy [ˈɒkjʊpaɪ]verbmil. ockupera, intainneha <occupy an important position>, vara innehavare avbo i <occupy a house>, bo påuppta <occupy sb’s time>, sysselsättathe seat is occupied platsen är upptagen
© NE Nationalencyklopedin AB