Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

occupier [ˈɒkjʊpaɪə]substantivinnehavare <the occupier of the flat>the occupiers of the flat innehavarna av lägenheten, de som bodde i lägenhetenockupant äv. mil.
owner-occupier [ˌəʊnərˈɒkjʊpaɪə]substantivperson som bor i eget hus, person som äger sin bostad
© NE Nationalencyklopedin AB