Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

occasion [əˈkeɪʒən]substtillfälleon occasion då och dåon several occasions vid flera tillfällentilldragelse, händelserise to the occasion el. be equal to the occasion vara situationen vuxenanledning <no occasion to change our plans>
white-tie [ˌwaɪtˈtaɪ]adjektivfrack- <white-tie dinner>white-tie occasion el. white-tie affair fracktillställning
equal [ˈi:kwəl]adjektivlika <to som>, lika stor <to som>; samma <of equal size>jämställdbe on an equal footing with stå på jämlik fot medbe equal to a) vara lika med, vara lika bra som b) klara avhe is equal to the occasion han är situationen vuxenshe is equal to the task hon klarar av uppgiften
[ˈi:kwəl]substlike, jämlike
[ˈi:kwəl] (-ll-)
verbvara lik, vara jämlik med; gå upp motmat. vara lika med <two times two equals four>
rise [raɪz] (rose risen)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasresa sig, resa sig upp, stiga upp, gå upp2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstiga, höja sigthe glass is rising barometern stigerrise to the occasion vara situationen vuxen3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasresa sig, göra uppror4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstiga i graderna, avancerarise to be a general avancera till generalrise in the world komma upp sig här i världen5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasuppkomma, uppstå <from av>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskok. jäsa om bröd
[raɪz]subststigning <a rise in the ground>, upphöjningstigande, tilltagande, stegring, ökninglöneförhöjninguppgånggive rise to ge upphov tillthe rise of industrialism industrialismens genombrott
© NE Nationalencyklopedin AB