Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

O och o [əʊ]substO, onolla; i sifferkombinationer nollplease dial 5060 [ˌfaɪvəʊˈsɪksəʊ]skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. ipa-group saknasvar god slå 5060
c/o (förk. för care of)   på brev c/o, adress <c/o Smith>
I O Uˌaɪəʊˈju:subst (= owe you); skuldsedel
2 Eförk. för eastO, Ö
strung [strʌŋ]imperf. o. perf. p. av string
held [held]imperf. o. perf. p. av hold
misunderstood [ˌmɪsʌndəˈstʊd]imperf. o. perf. p. av misunder stand
laid [leɪd]imperf. o. perf. p. av lay
menu [ˈmenju:]substmatsedel, menydata.o.tv. meny
soughtsɔ:tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IPX saknasimperf. o. perf. p. av seek
© NE Nationalencyklopedin AB