Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

note [nəʊt]substanteckning, notnotes kommentar, kommentarerkort brev, kort meddelandesedelmusik. ton; notmusik. tangentton, stämninga man of note en framstående mantake note of lägga märke tillnothing of note ingenting av betydelse
[nəʊt]verbmärka, notera, observeraanteckna, skriva upp
note block [ˈnəʊtblɒk]substkollegieblock
note pad [ˈnəʊtpæd]substanteckningsblock
post-it [ˈpəʊstɪt]adjektivpost-it note post-it klisterlapp
sustained [səˈsteɪnd]adjektivihållande, oavbruten <sustained applause>; musik. uthållen <a sustained note>
delivery [dɪˈlɪvərɪ]substöverlämnande, leveransutdelning, utbärning <delivery of letters>, postturdelivery note följesedelcash on delivery el. amer.collect on delivery mot efterkrav, mot postförskottframförande <delivery of a speech>förlossning
sustain [səˈsteɪn]verbsustain life uppehålla livetutstå, lida <sustain damage>; ådra sig <sustain severe injuries>musik. hålla ut <sustain a note>jur. godta, godkännaobjection sustained! protesten godkänns!
credit [ˈkredɪt]substkrediton credit på kredit (räkning)credit account kundkonto i varuhuscredit card köpkort, kreditkortcredit squeeze kreditåtstramningtillgodohavandecredit note tillgodokvittoshe is a credit to hon är en heder förget credit for få beröm förtake the credit ta åt sig ärantilltrogive credit to sätta tro till
[ˈkredɪt]verbtrocredit sb with sth a) tro ngn om ngt b) tillskriva ngn ngthand. kreditera
3 down [daʊn]adverb och adjektivned, ner; nedåt, nere; i korsord lodrättkontant <pay £10 down>cash down kontantminusbe one down sport. ligga under med ett målnote down el. write down anteckna, skriva uppdown in the mouth vard. nedslagen, molokenbe down on sb hacka på ngnit’s down to a) det är tack vare <it’s down to our team spirit that we won> b)it’s down to you if you want to succeed det är upp till dig om du vill lyckasdown to our time ända (fram) till vår tiddown to the last detail in i minsta detaljbe down with the flu ligga sjuk i influensa
[daʊn]adjektivneråtgående, avgående, från stan <the down traffic>the down platform plattformen för avgående tågdown payment a) kontant betalning b) handpenning
[daʊn]prepositionnedför, utför; i <throw sth down the sink>, nedåt; borta i <down the hall>, nere i; längs medwalk down the street gå gatan framthere’s a pub down the street det ligger en pub längre ner på gatan
© NE Nationalencyklopedin AB