Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

not [nɒt]adverb (efter hälpverb ofta n’tskiljetecken mellan denna EXA och föreg. font saknashaven’t, couldn’t); intenot that inte för att <not that I fear him>…doesn’t (hasn’t, can’t) he (she etc.)? vanligen ..., eller hur?, ..., inte sant?
forget-me-not [fəˈgetmɪnɒt]substblomma förgätmigej
wouldn’t [ˈwʊdnt]= would not
mustn’t [ˈmʌsnt]= must not
weren’t [wɜ:nt]= were not
haven’t [ˈhævnt]= have not
mayn’t [meɪnt]= may not
shouldn’t [ˈʃʊdnt]= should not
doesn’t [ˈdʌznt]= does not
isn’t [ˈɪznt]= is not
© NE Nationalencyklopedin AB