Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

normally [ˈnɔ:məlɪ]adverbnormalt [sett]; under normala förhållanden; i vanliga fall
twice [twaɪs]adverbtvå gånger <twice 3 is 6>twice a day (week) två gånger om dagen (i veckan)twice as many el. twice the number dubbelt så många, [det] dubbla antaletthink twice about (before) doing sth tänka sig för [två gånger] innan man gör ngt⁅normally⁆ I wouldn't have thought twice about it …skulle jag inte ha tvekat [om det]
© NE Nationalencyklopedin AB