Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

normal [ˈnɔ:ml]adjektivnormal
[ˈnɔ:ml]substdet normala <above normal>
blood heat [ˈblʌdhi:t]substnormal kroppstemperatur
straightforward [ˌstreɪtˈfɔ:wəd]adjektivuppriktig, ärlig, rättframenkel, okomplicerad <a straightforward problem>; normal
standard [ˈstændəd]subststandardmått, standard, norm, måttstock, nivåstandard of living levnadsstandardbelow the standard under det normala, undermåligcome up to standard el. be up to standard hålla måttetstandar <the royal standard>, fanastandard lamp golvlampa
[ˈstændəd]adjektivstandard-, normal- <standard time, standard weights>, normalStandard English engelskt riksspråk
regular [ˈregjʊlə]adjektivregelbunden, regelmässig, reguljärat regular intervals med jämna mellanrumon a regular basis på bestämda tiderfast, stadig <regular work>regular customer stamkund, fast kundvard. riktig <a regular hero>normal, medelstor
[ˈregjʊlə]substvanligen pl. regulars reguljära truppervard. stamkund
true [tru:]adjektivsann, sanningsenligcome true slå in, besannas <his words came true>hold true hålla streck, gälla, äga giltighetriktig, rättegentlig <the frog is not a true reptile>; äkta <a true Londoner>, verklig, sann <a true friend>rättmätig <the true heir, the true owner>trogen, trofast <to mot>be true to form vara typisk, vara normaltrue to life verklighetstrogen
© NE Nationalencyklopedin AB