Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nonchalantˈnɒnʃələntadjektivnonchalant
flippant [ˈflɪpənt]adjektivnonchalant, lättvindig
airy [ˈeərɪ]adjektivluftiglättsinnig, nonchalant
off-hand [ˌɒfˈhænd]adverb och adjektivpå rak armnonchalant
casual [ˈkæʒjʊəl]adjektivtillfällig, flyktigcasual labourer tillfällighetsarbetarecasual sex tillfälliga sexuella förbindelsera casual remark ett yttrande i förbigåendeplanlös, lättvindignonchalantcasual clothes ledig klädstilcasual jacket fritidsjacka
© NE Nationalencyklopedin AB