Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

noise [nɔɪz]substbuller, starkt ljud, oväsennoise suppressor störningsskyddmake a noise bullra, föra oväsen
suppressor [səˈpresə]substnoise suppressor störningsskydd
eternal [ɪˈtɜ:nl]adjektivevigvard. ständig <this eternal noise>
shattering [ˈʃætərɪŋ]adjektivförödande <a shattering defeat>öronbedövande <a shattering noise>
almighty [ɔ:lˈmaɪtɪ]adjektivallsmäktigGod Almighty! vard. herregud!väldig, himla <an almighty noise>
1 wake [weɪk] (woke woken)verbwake up el. wake vakna, vakna uppväcka <the noise woke me el. the noise woke me up>, väcka uppväcka, sätta liv iwake up to väcka till insikt om
vessel [ˈvesl]substkärlblood vessel blodkärlempty vessels make the greatest noise ordspr. tomma tunnor skramlar mestfartyg
violent [ˈvaɪələnt]adjektivvåldsam, häftig, svår <a violent headache>, kraftig <violent noise>be violent bli våldsam, bruka våld
hell [hel]substhelvete, helvetetoh, hell! jäklar också!a hell of a noise ett jäkla oväsenwhat the hell do you want? vad fan vill du?go to hell! dra åt helvete!
© NE Nationalencyklopedin AB