Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

smoking [ˈsməʊkɪŋ]adjektivrökanderykande
[ˈsməʊkɪŋ]subströkandeno smoking allowed el. no smoking rökning förbjuden
no [nəʊ]adjektivingenno one ingenshe’s no angel hon är inte någon ängel precisthere is no knowing when… man kan aldrig veta när…no parking parkering förbjudenno smoking rökning förbjuden
[nəʊ]adverbnej, inte
[nəʊ] (pl. noes)
substnej; nejröstthe noes have it nejrösterna är i majoritet
© NE Nationalencyklopedin AB