Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 no [nəʊ]adjektiv a) ingen, inte någonno one ingen, inte någonno man's land ingenmanslandno one man could have done it det skulle ingen ha kunnat göra ensamno way!, se way b)no parking (smoking m.fl.) parkering (rökning m.fl.) förbjudeninte precis någon <she's no angel>there is no knowing when… man kan inte (aldrig) veta när…there was no mistaking det var (gick) inte att ta fel på…, man kunde inte missta sig på…
2 no [nəʊ]adverbnejno? jaså, inte det?or no eller inteno better than before inte bättre än förutno less (more, sooner), se under less, more, soonerto no inconsiderable extent i inte ringa omfattningno can do! vard. kan [bara] inte!, det går [bara] inte!förstärkande ja, nej <I suspect, no, I am certain, that he is wrong>
(pl. ~es)substantivnejhe won't take no for an answer han accepterar inte ett nej, han ger sig intenejröstthe noes have it nejrösterna är i majoritet
no-no [ˌnəʊˈnəʊ] (pl. no-no's el. no-nos)substantivvard.that's a no-no det får man inte, det är inte acceptabelt
no-confidence [nəʊˈkɒnfɪdəns]substantivno-confidence vote misstroendevotum
no-smoking [ˈnəʊˌsməʊkɪŋ]adjektivno-smoking section rökfri avdelning
no-go [ˌnəʊˈgəʊ]adjektivvard.no-go situation omöjlig situation
no-waiting [ˈnəʊˌweɪtɪŋ]adjektivno-waiting zone plats där det råder stoppförbud
no-nonsense [ˌnəʊˈnɒnsəns]adjektivrakt på sak, rättfram <a no-nonsense approach to the problem>
no-account [ˌnəʊəˈkaʊnt]adjektivamer., åld. vard. obetydlig
no place [ˈnəʊpleɪs]substantivvanl. amer., vard.se nowhere
© NE Nationalencyklopedin AB