Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nip [nɪp] (-pp-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasnypa, klämma; bita2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. kilanip along el. nip off el. nip round kila i väg, kila bort (över)
[nɪp]substnyp, nypninga nip of whisky en liten whisky
bud [bʌd]substknoppnip sth in the bud kväva ngt i sin linda
[bʌd] (-dd-)
verbknoppas
© NE Nationalencyklopedin AB