Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

news [nju:z] ((med verb i sing.))substnyheter, nyhet, underrättelse, underrättelseran interesting item of news en intressant nyhetit’s very much in the news det är mycket aktuelltit was on the news det sas (visades) i nyheternanews headlines nyhetsrubrikera news summary nyhetssammandrag
news item [ˈnju:zˌaɪtəm]substtidningsnotis, nyhet
news agency [ˈnju:zˌeɪdʒənsɪ]substnyhetsbyrå, telegrambyrå
news broadcast [ˈnju:zˌbrɔ:dkɑ:st]substnyhetssändning i tv, radio
news bulletin [ˈnju:zˌbʊlətɪn]substnyheter, nyhetsbulletin i tv, radio
startling [ˈstɑ:tlɪŋ]adjektivhäpnadsväckande, alarmerande <startling news>
joyous [ˈdʒɔɪəs]adjektivglad, glädjande <joyous news>
up-to-the-minute [ˌʌptəðəˈmɪnɪt]adjektivhelt aktuell, det senaste <up-to-the-minute news>
slant [slɑ:nt]verbslutta, lutagöra lutande, göra snedvinkla <slant the news>
intrigue [ɪnˈtri:g]substintrig, intrigerande
[ɪnˈtri:g]verbintrigeraväcka intresse hos, väcka nyfikenhet hos <the news intrigued us>
© NE Nationalencyklopedin AB