Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

neurosis [ˌnjʊəˈrəʊs|ɪs] (pl. -es)substantivpsykol. neuros
obsessional [əbˈseʃənl]adjektivtvångsmässig, tvångs-obsessional neurosis psykol. tvångsneuros
anxiety [æŋˈzaɪətɪ, -ŋgˈz-]substantivoro, ängslan, farhågor <the budget statement removed all anxieties about higher taxes>[ivrig] önskan <for efter> <to do sth>; iver <anxiety to please>psykol. ångest <anxiety neurosis>
© NE Nationalencyklopedin AB