Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Net [net]substantivdata.the Net nätet, Internetorder on the Net beställa på (från, via) nätetsurf the Net surfa på nätet
1 net [net]substantivnät; håv <butterfly net>bildl. nät, garn, snaradata. nätverkthe Net, se Nettyllnet curtain trådgardinsport. målburhit the back of the net näta, slå bollen i nät
transitivt verbfånga med nät, fånga i håvbildl. fånga [i sina garn]
intransitivt verbknyta nätsport. näta, göra mål; tennis. o.d. slå bollen i nät
2 net [net]adjektivnetto; netto- <net weight>egentlig, slut-after all that work, what was the net result? efter allt det jobbet, vad blev resultatet av det hela?
transitivt verbförtjäna netto, göra en nettovinst på <he netted £500 from (på) the deal>, håva ininbringa [i] netto
net ton [ˌnetˈtʌn]substantivnettoregisterton
net stocking [ˌnetˈstɒkɪŋ]substantivnätstrumpa
drift net [ˈdrɪftnet]substantivdrivgarn
fishing net [ˈfɪʃɪŋnet]substantivfisknät
mosquito net [məˈski:təʊnet]substantivmoskitnät, myggnät
safety net [ˈseɪftɪnet]substantivsäkerhetsnät äv. bildl.
net register ton [ˈnetˌredʒɪstəˈtʌn]substantivnettoregisterton
© NE Nationalencyklopedin AB