Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

neither [ˈnaɪðə, spec. amer. ˈni:ðə]pronomeningen av två, ingenderain neither case i ingetdera fallet
[ˈnaɪðə, spec. amer. ˈni:ðə]konjunktion och adverbneither…nor varken…ellermed föregående negation inte hellerneither can I det kan inte jag heller
nor [nɔ:]konjunktionneither…nor varken…ellernor can I det kan inte jag heller
here [hɪə]adverbhär; hitthat’s neither here nor there det hör inte till saken, det gör varken till eller frånhere you are! a) här har du!, var så god! b) se här!
© NE Nationalencyklopedin AB