Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

needs [ni:dz]adverb (före el. efter must); nödvändigtvis, ovillkorligen <he must needs do it>
1 scrub [skrʌb] (-bb-)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasskura, skrubba
[skrʌb]substit needs a good scrub den behöver skuras (skrubbas) ordentligt
© NE Nationalencyklopedin AB