Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

much-needed [ˌmʌtʃˈni:dɪd]adjektivvälbehövlig
urgently [ˈɜ:dʒəntlɪ]adverbfood is urgently needed det finns ett trängande behov av mat
need [ni:d]substbehov <of, for av>if need be om så behövsyou have no need to go du behöver inte gåmeet a need täcka ett behovnöd, trångmålbe in need lida nöda friend in need is a friend indeed i nöden prövas vännen
[ni:d]verbbehöva, kräva; behövas, krävasbe needed behövas, krävas
© NE Nationalencyklopedin AB