Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

navalˈneɪvladjektivsjömilitär; sjö- <naval battle>, marin-, flott-, örlogs- <naval base>
dockyard [ˈdɒkjɑ:d]substskeppsvarvnaval dockyard örlogsvarv
station [ˈsteɪʃən]subststationstånd, rangmil. basnaval station flottbas
[ˈsteɪʃən]verbstationera, förlägga <station a regiment>; postera
power [ˈpaʊə]substförmågaI will do everything in my power jag ska göra allt som står i min maktmaktnaval power sjömaktpower politics maktpolitikbe in sb’s power vara i ngns våldcome to power komma till maktenkraft, styrka <the power of a lens>power failure strömavbrottpower mower motorgräsklippare
force [fɔ:s]subststyrka, kraftforce of habit vanans maktby force of i kraft avin great force el. in force mil. i stort antalstyrka, truppthe Force polisenpl. forces stridskrafter <naval forces>air force flygvapenarmed forces väpnade styrkorjoin forces with förena (alliera) sig medvåld <use force>brute force fysiskt våldby force med våldlaga kraftcome into force träda i kraft
[fɔ:s]verbtvingaforce the pace driva upp tempotbryta upp <force a lock>tvinga fram <from, out of av>, pressa fram <from, out of ur, från>
© NE Nationalencyklopedin AB