Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nature [ˈneɪtʃə]substnatur, naturennatur, karaktär, art, sort <things of this nature>human nature människonaturenby nature till sin natur, av naturensomething in the nature of något i stil med (före subst.) natur-nature conservation naturvårdnature reserve naturreservat
nature-cure [ˈneɪtʃəˌkjʊə]adjektivnature-cure medicine naturläkemedel
your [jɔ:, obetonat ]pronomendin, erYour Excellency Ers ExcellensYour Majesty Ers Majestätmotsvarar you i betydelsen ’man’ sinyou can’t alter your nature man kan inte ändra sin natur; ens <your arms get tired sometimes>
preserve [prɪˈzɜ:v]verbbevara, skydda <from för>konservera <preserve fruit>, lägga in, sylta
[prɪˈzɜ:v]substofta pl. preserves sylt; marmelad; konserverad fruktraspberry (strawberry etc.) preserve finare hallonsylt (jordgubbssylt etc.)nature preserve naturreservat
trail [treɪl]subststrimma, slinga <a trail of smoke>spårleave in one’s trail ha i släptåg, medföra <war left misery in its trail>be hot on the trail of sb vara tätt i hälarna på ngnled, vandringslednature trail naturstig
[treɪl]verbsläpa, släpa i marken <her dress trailed across the floor>, dra efter sigtrail away el. trail off dö bortsläpa sig, släpa sig fram; driva <smoke was trailing from the chimneys>spåra, spåra uppkrypa, slingra sig om t.ex. växt, ormvard.trail el. trail behind komma efter, sacka eftertrail by one goal sport. ligga under med ett mål
good [gʊd] (better best)adjektiv1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgod, bra <a good knife>she has a good figure hon har en snygg figur2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasnyttig, hälsosamit is good for colds det är bra mot förkylningar3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasduktig, bra <at i>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvänlig, snäll <it was good of you to help me>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasordentlig, riktiga good hiding ett riktigt kok stryka good while en bra stund6i hälsnings- och avskedsfraser:good afternoon a) god dag b) adjögood day a) god dag b) adjögood evening a) god afton, god dag b) adjögood morning a) god morgon, god dag b) adjögood night a) god natt, god afton b) adjö7 (med subst.)Good Friday långfredagengood gracious! el. good Heavens! kära nån!, du milde!good nature godmodighetall in good time i lugn och roall in good time! ta det lugnt!, sakta i backarna!8make good a) gottgöra <make good a loss>, ersätta, återställa b) hålla <make good a promise>; vard. göra sin lycka
[gʊd]adverbas good as så gott som
[gʊd]substdet godagood and evil gott och ontnytta, gagnit is for your own good det är för ditt eget bästait is no good det tjänar ingenting tillwhat’s the good of that? vad ska det vara bra för?he is up to no good han har något rackartyg för sigfor good för gott, för alltid
© NE Nationalencyklopedin AB