Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

natural selection [ˌnætʃr(ə)lsəˈlekʃ(ə)n]substantivnaturligt urval
selection [səˈlekʃ(ə)n]substantiv[ut]väljande, val; spec. sport. uttagningurval äv. biol. <natural selection>, selektion; sortimentpl. selections valda stycken (texter)selections from Shakespeare Shakespeare i urvaldata. val, markering
© NE Nationalencyklopedin AB