Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nation [ˈneɪʃ(ə)n]substantivnation; folk; folkslag
most-favoured [ˌməʊstˈfeɪvəd]adjektivmost-favoured nation mest gynnad nation
warrior [ˈwɒrɪə]substantivlitt. krigare, krigsman, stridsman; attr. krigisk, krigar- <a warrior nation>
self-sufficient [ˌselfsəˈfɪʃ(ə)nt]adjektivsjälvförsörjande <the nation is now self-sufficient in (med) wheat>, självständigsjälvtillräckligbe self-sufficient äv. vara sig själv nog
well-being [ˌwelˈbi:ɪŋ]substantivvälbefinnande; väl <the well-being of the nation>, välfärd; trevnadsense of well-being [känsla av] välbefinnande
prosperous [ˈprɒsp(ə)rəs]adjektiv[upp]blomstrande; välmående, välbärgad <a prosperous merchant, a prosperous nation>; lyckosam <a prosperous enterprise>, lycklig; framgångsrik <a prosperous year>gynnsam <a prosperous moment>
powerful [ˈpaʊəf(ʊ)l]adjektivmäktig <a powerful nation>, kraftfull <a powerful ruler>; kraftig <a powerful blow>, stark <a powerful engine>; kraftigt verkande <a powerful remedy>
backbone [ˈbækbəʊn]substantivryggradto the backbone helt igenom, ut i fingerspetsarna <British to the backbone>bildl. grundstomme, ryggrad <the backbone of the nation>bildl. styrka, [karaktärs]fasthet, ryggrad <he has no backbone>
go-ahead [ˈgəʊəhed]substantivvard. klarsignal, klartecken <give the go-ahead>adjektivframåt [av sig] <he is very go-ahead>, rivig, företagsam, energisk; gåpåaraktig, gåpåig; framåtsträvande <a go-ahead nation>give the go-ahead signal ge klarsignal
embroil [ɪmˈbrɔɪl]transitivt verbdra in <embroil a nation in a war>embroil oneself in el. get (become) embroiled in bli invecklad (inblandad) i, blanda sig iget (become) embroiled with komma i konflikt med
© NE Nationalencyklopedin AB