Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nation [ˈneɪʃən]substnation, folk
powerful [ˈpaʊəfʊl]adjektivmäktig <a powerful nation>; kraftig <a powerful blow>, stark <a powerful engine>
people [ˈpi:pl]substfolk <the English people>, nation, folkslag <primitive peoples>människor, personer <fifty people>the people de breda lagren, den stora massanvard. familj, anhöriga
[ˈpi:pl]verbbefolka, bebo
© NE Nationalencyklopedin AB