Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

narrow [ˈnærəʊ]adjektivsmal, trångknappa narrow majority en knapp majoritethave a narrow escape komma undan med knapp nödthat was a narrow escape! el. that was a narrow shave! det var nära ögat!trångsynt, trång <narrow views>
narrow-minded [ˌnærəʊˈmaɪndɪd]adjektivtrångsynt, inskränkt
escape [ɪˈskeɪp]verbfly, rymma, undkommaundgå, slippa <escape punishment>strömma ut, läcka ut
[ɪˈskeɪp]substrymning, flyktthat was a narrow escape! det var nära ögat!
squeak [skwi:k]verbpipa om t.ex. råttor, skrika gällt; gnissla, gnälla om t.ex. gångjärn, knarra om t.ex. skor
[skwi:k]substpip; gällt skrik; gnissel, gnisslande, gnäll, knarrvard.it was a narrow squeak det var nära ögat
shave [ʃeɪv]verb (imperf. shavedperf. p. shaved el. spec. som adj. shaven)raka <shave one’s beard, shave sb>get shaved raka sig, bli rakadshave off el. shave skrapa av, hyvla avsnudda vidraka sig
[ʃeɪv]substrakninghave a shave raka sigvard.it was a close shave el. it was a narrow shave det var nära ögathe had a close shave el. he had a narrow shave han hann undan med knapp nöd
© NE Nationalencyklopedin AB