Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

napkin [ˈnæpkɪn]substtable napkin el. napkin servettdisposable napkin blöjaamer.sanitary napkin dambinda
sanitaryˈsænətərɪadjektivsanitär, hälsovårds-, sundhets-; hygienisksanitary towel el. amer.sanitary napkin dambinda
nappy [ˈnæpɪ]substvard. förk. för napkinnappy el. disposable nappy blöja
© NE Nationalencyklopedin AB