Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nail varnish [ˈneɪlˌvɑ:nɪʃ]substnagellack
varnish [ˈvɑ:nɪʃ]substfernissalack, lackeringnail varnish nagellack
[ˈvɑ:nɪʃ]verbfernissalacka, lackera <varnish one’s nails>
© NE Nationalencyklopedin AB