Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mystery [ˈmɪstərɪ]substmysterium, gåta <to för>hemlighetsfullhet, hemlighetsmakerihemligmystery tour resa mot (med) okänt mål
unsolved [ˌʌnˈsɒlvd]adjektivolöst, ouppklarad <an unsolved mystery>
shroudʃraʊdsubstsvepninghölje, slöja <a shroud of mystery>
ʃraʊdverbsvepa likhölja, dölja <shrouded in fog>shrouded in mystery höljd i dunkel
unravelˌʌnˈrævl (-ll-, amer. -l-)verbreda ut, klara upp, lösa <unravel a mystery>
2 air []substutseendean air of luxury en luxuös prägelthere is an air of mystery about it det är något mystiskt med detmingive oneself airs el. put on airs låtsas vara förnäm
wrap [ræp] (-pp-)verb1wrap up el. wrap svepa, svepa in <in i>; svepa om <in med>; linda in, slå in, packa in <in i>, täckawrap a parcel el. wrap up a parcel slå in ett paketwrap oneself up well klä på sig ordentligtwrap sth round svepa ngt runt om, slå ngt runt om <wrap paper round it>2wrapped up in a) fördjupad i, helt absorberad av <wrapped up in one’s studies> b) nära förknippad medbe wrapped up in oneself vara självupptagenwrapped in mystery höljd i dunkel
[ræp]substsjal; resfiltpl. wraps ytterplagg, ytterkläder, badkappakeep sth under wraps hålla ngt hemligtwrap slags rulle av tunnbröd med fyllning
© NE Nationalencyklopedin AB