Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

muster [ˈmʌstə]substpass muster hålla måttet, duga <as, for till>
[ˈmʌstə]verbmuster up uppbjuda <muster up all one’s strength>
© NE Nationalencyklopedin AB