Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

music [ˈmju:zɪk]substmusiknoter <read music>, nothäften <printed music>face the music vard. ta konsekvenserna
music stand [ˈmju:zɪkstænd]substnotställ
music hall [ˈmju:zɪkhɔ:l]substvarietéteatermusic hall song kuplettamer. konsertsal
operatic [ˌɒpəˈrætɪk]adjektivopera- <operatic music>
classical [ˈklæsɪkl]adjektivklassisk <classical music>
sacred [ˈseɪkrɪd]adjektivhelig, sakral <sacred music>andlig <sacred songs>, kyrko- <sacred music>
gipsy [ˈdʒɪpsɪ]substzigenare, zigenerska
[ˈdʒɪpsɪ]adjektivzigenar- <gipsy music>
gypsy [ˈdʒɪpsɪ]substzigenare
[ˈdʒɪpsɪ]adjektivzigenar- <gypsy music>
chamber [ˈtʃeɪmbə]substkammarechamber music kammarmusikchamber of horrors skräckkammare
martial [ˈmɑ:ʃl]adjektivkrigisk; militär- <martial music>martial art kampsportmartial law krigsrätt
© NE Nationalencyklopedin AB