Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

multiplication [ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃən]substmultiplikationmångfaldigande
table [ˈteɪbl]substbordclear the table duka avlay the table el. amer. set the table duka bordetwait at table, amer. wait on table el. wait table passa upp vid bordettabell <multiplication table>; registertable of contents innehållsförteckningturn the tables on sb få övertaget igen över ngnthe tables are turned rollerna är ombytta
© NE Nationalencyklopedin AB