Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 mug [mʌg]transitivt verb och intransitivt verbvard.mug up plugga
1 mug [mʌg]substantivmugg <a mug of tea>, sejdel <a mug of beer>sl. [blåögd] idiot, lättlurad stackareit's a mug's game det är bara idioter som gör såntsl. a) tryne, fejs b) käft, trut
transitivt verbvard. överfalla (slå ner) och råna spec. på gatan
intransitivt verbgrimasera; spec. teat. åma sig; posera
© NE Nationalencyklopedin AB