Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mow [məʊ] (imperf. mowedperf. p. mown, mowed)transitivt verbmeja, slå <mow grass (hay, crops), mow a field>, skära <mow corn>; klippa <mow a lawn>mow down bildl. meja nedintransitivt verbslå, skära; klippa
© NE Nationalencyklopedin AB