Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

moving [ˈmu:vɪŋ]adjektiv och presens participrörligmoving staircase el. moving stairway rulltrapparörande, gripande <moving ceremony>
[ˈmu:vɪŋ]substförflyttningmoving van amer. flyttbil
process [ˈprəʊses]substförloppin the process of construction under byggnadI’m still in the process of moving jag håller fortfarande på med att flyttaprocess <chemical processes>; tekn. metod <the Bessemer process>
[ˈprəʊses]verbtekn. el. data. behandla, bearbetaprocessed cheese smältost
keep [ki:p] (kept kept)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla, behålla, hålla kvarkeep alive hålla vid livkeep sb company hålla ngn sällskapkeep one’s head behålla fattningenI won’t keep you long jag ska inte uppehålla dig längekeep sb waiting låta ngn vänta2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasförvara; bevara <keep a secret>keep goal stå i mål3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasäga, hålla sig med <keep a car>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasunderhålla, försörja5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasföra <keep a diary>, sköta <keep accounts>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla sig <keep awake, keep silent>how are you keeping? hur står det till?7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå sig, hålla sig <will the meat keep?>8keep straight on fortsätta rakt framkeep left! håll (kör, gå) till vänster!9keep doing sth el. keep on doing sth fortsätta att göra ngtkeep moving! rör på er!she keeps on talking hon bara pratar och pratar
[ki:p] (kept kept)
verb (med adv. o. prep.)keep at itligga i, inte ge uppkeep fromavhålla fråndölja förkeep sb from doing sth hindra ngn från att göra ngtkeep offhålla på avståndkeep off the grass! beträd ej gräsmattan!keep off a subject undvika ett ämnekeep onfortsätta med, hålla i sig <if the rain keeps on>inte ta av sig <keep one’s hat on>keep on at vard. tjata påkeep outhålla ute, stänga ute <of från>keep out of sb’s way undvika ngnkeep tohålla sig till, hålla fast vid <keep to one’s plans>; stå fast vid <keep to one’s promise>keep sth to oneself hålla ngt för sig själv, tiga med ngtkeep oneself to oneself hålla sig för sig självkeep to the right! håll till höger!keep underhålla nere, kuvakeep uphålla uppe, fortsätta med, hålla vid liv <keep up a conversation>keep it up fortsätta, hänga i, inte ge tapptkeep up with hålla jämna steg med
[ki:p]substuppehälle <earn one’s keep>for keeps vard. för alltid, för gott
© NE Nationalencyklopedin AB