Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

movement [ˈmu:vmənt]subströrelsemusik. sats <the first movement of a symphony>t.ex. politisk, religiös rörelse <the Labour movement>
sideways [ˈsaɪdweɪz]adverbfrån sidan <viewed sideways>; åt sidan, i sidled <jump sideways>; på snedden
[ˈsaɪdweɪz]adjektivåt sidan <a sideways movement>, sido- <a sideways glance>
underground [ˌʌndəˈgraʊnd]adverbunder jorden <go underground>
[ˈʌndəgraʊnd]adjektivunderjordisk, underjords-tunnelbane-, T-bane- <underground station>underground railway tunnelbanaunderjordisk, hemligunderground movement polit. underjordisk motståndsrörelse
[ˈʌndəgraʊnd]substtunnelbana, T-banapolit. underjordisk motståndsrörelse
woman [ˈwʊmən] (pl. women)substkvinnawoman of the world dam av värld, världsdamwoman author el. woman writer författarinna, kvinnlig författarewoman friend kvinnlig vän, väninna vanligen till kvinnawomen’s lib vard. kvinnosakenwomen’s libbervard. a) kvinnosakskvinna b) gynnare av kvinnosakenwomen’s liberation movement kvinnornas frihetsrörelsewomen’s refuge kvinnojour
© NE Nationalencyklopedin AB