Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

movement [ˈmu:vmənt]substantivpolitisk, religiös o.d. rörelse <the Labour movement, the temperance movement>; riktning <philosophical movements>rörelse; förskjutningfreedom of movement bildl. rörelsefrihetvanl. pl. movements rörelser, förehavanden, beteende; hållning, skickwatch sb's movements iaktta ngns förehavanden, hålla ett vakande öga på ngnmus. a) sats <the first movement of a symphony> b) tempo; rytm[ur]verk; gång; mekanismtendens <a movement towards formalism>; utveckling <a movement towards greater freedom of the press>
labour movement [ˈleɪbəˌmu:vmənt]substantivthe labour movement arbetarrörelsen
pincer movement [ˈpɪnsəˌmu:vmənt]substantivmil. kniptångsmanöver, dubbel omfattning
ecumenical [ˌi:kjʊˈmenɪk(ə)l]adjektivkyrkl. ekumenisk <the ecumenical movement>
genesis [ˈdʒenəsɪs]substantivuppkomst <the genesis of the movement (idea)>
feminist [ˈfemɪnɪst]substantivfeministthe feminist movement kvinnorörelsen
liberation [ˌlɪbəˈreɪʃ(ə)n]substantivbefrielse; frigivning, frigivande; frigörelse, frigörandeliberation movement befrielserörelse; frihetsrörelsewomen's liberation movement, se under womankem. frigörelse
nationalist [ˈnæʃ(ə)nəlɪst]substantivnationalistadjektivnationalistisk <a nationalist movement>; nationalist- <the Nationalist Army>
sideward [ˈsaɪdwəd]adjektiv[som riktar sig] åt sidan <a sideward movement>adverbse sidewards
ecological [ˌi:kəʊˈlɒdʒɪk(ə)l, ˌek-]adjektivekologisk <ecological balance (jämvikt)>the ecological movement miljörörelsen
© NE Nationalencyklopedin AB