Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 mount [maʊnt]substi namn bergMount Etna Etna
2 mount [maʊnt]verbgå upp på, gå uppför, stiga upp påmount the throne bestiga tronenplacera <on >montera, sätta upp, infatta, rama inmil. sätta i gång <mount an offensive>
[maʊnt]substridhäst, häst
Mt.förk. för Mount, mountain
© NE Nationalencyklopedin AB