Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

motor car [ˈməʊtəkɑ:]substantivåld. bil
engine [ˈen(d)ʒɪn]substantivmotor <motor-car engine, petrol engine>, maskinaircraft engine flygmotorlokse fire engine
high-powered [ˌhaɪˈpaʊəd]adjektivhögeffektiv, driftig, dynamisk <high-powered executives>energisk, intensiv <a high-powered political campaign>stark, kraftig <a high-powered engine>; starkt förstorande <a high-powered microscope>a high-powered car en bil med stark motor
neutral [ˈnju:tr(ə)l]adjektivneutral <neutral country, neutral colour, neutral reaction>; opartisk <a neutral person>; obestämd
substantivneutral person (stat o.d.)motor. friläge, neutrallägeput (slip) the gear into neutral el. put the car in neutral lägga växeln i friläge (neutralläge), lägga ur växeln
fourth [fɔ:θ] (jfr fifth)räkneordfjärdefourth class, amer., post.se fourth-class
adverbthe fourth largest town den fjärde staden [i storlek]
substantivfjärdedelmus. kvartmajor fourth stor kvartminor fourth liten kvartfjärde manmake a fourth vara (bli) fjärde manmotor. fyrans växel, fyranput the car in fourth lägga in fyran
fifth [fɪfθ]räkneordfemtethe fifth century 400-talet, femte århundradetthe fifth commandment motsv. fjärde budet; jfr commandmentthe fifth floor [våningen] fem (amer. fyra) trappor uppfifth part femtedelin the fifth place i femte rummet, för det femte
adverbthe fifth largest town den femte staden i storlek, den femte största staden
substantivfemtedelone fifth of a litre en femtedels literthe fifth of April el. on the fifth of April som adverbial den femte aprilmus. kvintmajor fifth stor kvintminor fifth liten kvintmotor. femmans växel, femmanput the car in fifth lägga in femman
third [θɜ:d] (jfr fifth)räkneordtredje
adverbthe third largest town den tredje staden i storlek[i] tredje klass <travel third class>som trea, som nummer tre i ordningen <he spoke third>come in third el. finish third komma [in som] (sluta som) trea
substantivtredjedelsport. a) trea, tredje man b) tredjeplaceringmus. tersmajor third stor tersminor third liten tersuniv.he got a third ung. han fick lägsta betyget i examen för honours degree (jfr honour)motor. treans växel, treanput the car in third lägga in trean
2 second [ˈsek(ə)nd] (jfr fifth)adjektiv(äv. räkn)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasandra, andre; andra- <second car, second tenor>; näst <the second largest>; i förbindelse med vissa subst. som childhood, thought, windse under dessaa second a) en ny (annan) <a second Hitler> b) ännu (ytterligare) en, en till <you need a second bag>give sth a second look titta på ngt igen (en gång till)in the second place i andra rummet (hand), för det andraunderlägsen <to sb ngn>be second to none inte vara sämre än någon annan, kunna mäta sig med vem som helst, inte stå någon efterspec. hand. sekunda <second quality>
adverbnäst[i] andra klass <travel second>som tvåa, som nummer två i ordningen <he spoke second>; i andra hand <that will have to come second>come second el. come in second el. finish second komma [in som] (bli) tvåa, komma på andra plats, få en andraplacering
substantivsport. a) tvåa, andra manhe was an easy second han kom som god tvåa b) andraplaceringuniv.he got a second ung. han fick näst högsta betyget i examen för honours degree (jfr honour)motor. tvåans växel, tvåanput the car in second lägga in tvåan a) sekundant <second in a duel> b) boxn. sekondhand.,pl. seconds utskottsvaror, andrasortering <these cups are seconds>pl. seconds vard. påfyllning, en portion till, påbackning
transitivt verbunderstödja, biträda, ansluta sig till <second a proposal (sb)>, instämma i; instämma med, sekundera <second sb>sekundera, vara sekundant (boxn. sekond) åt
reverse [rɪˈvɜ:s]transitivt verbvända på, vända om, vända upp och ned (ut och in) på; vända äv. bildl. <reverse the trend>; kasta om, slå om; vrida tillbaka; upphäva, reparera <reverse the ill effects>; backa <reverse one's car>reverse the charges tele. låta mottagaren betala samtaletreverse the engines backa, slå back [i maskinen]; flyg. reversera motorernaändra [om], kasta om <reverse the order>reverse one's policy ändra sin politik, sadla om, göra en helomvändningreverse oneself amer. ändra sig
intransitivt verbvända, slå om <the trend has reversed>backasvänga motsols i dans, spec. vals
substantivmotsatsjust the reverse el. quite the reverse alldeles tvärtomthe exact reverse el. the very reverse raka motsatsen <of till, mot>baksida, frånsida, avigsida; på mynt o.d. revers; mil. ryggin reverse i motsatt ordningomkastning, [plötslig] växling; motgång, bakslag; nederlagsuffer a reverse röna motgång; lida ett nederlag⁅after this success⁆ she suffered a reverse of fortune …fick hon pröva på motgångartekn. omkastare; motor. back[växel]put the car in reverse lägga i backen
adjektivmotsatt <reverse direction>, omvänd, bakvänd <in reverse order>, omkastad; spegelvändthe reverse side of the cloth tygets avigsidathe reverse side of a coin reversen (baksidan) av ett myntthe reverse side of the picture bildl. medaljens baksida (frånsida)
gear [gɪə]substantivkopplingsmekanism, utväxling; motor. växelchange gear el. amer. change (shift) gears växlahigh gear stor utväxling; hög växellow gear liten utväxling; låg växelreverse gear back[växel]in top gear el. vanl. amer. in high gear på högsta växeln, med högsta fart; bildl. äv. för full maskin, i full gångput a car in third gear lägga i trean (treans växel) [på en bil]move into low gear sakta av, varva nerthrow out of gear koppla [i]från (av, ur); bildl. bringa i olag (ur gängorna)step up a gear el. move up a gear bildl. lägga in en högre växelredskap, verktyg, attiralj, grejer, utrustning, don <fishing gear>, apparat a) kugghjul, drev; sammankopplade drivhjultrain of gears hjulverk; löpverk b) mekanism, anordning, inrättning <steering gear>; flyg. ställ <landing gear>persedlar, tillhörigheter, sakersjö. löpande gods, tackelseldonriding gear ridtygsl. droger spec. heroin
transitivt verbgear down växla ner <gear down the car>gear up a) växla upp b) bildl. vard.se gear upnedan
transitivt verb och intransitivt verbmed adv.:gear torätta (lämpa, anpassa) efter <gear production to the demand>be geared to vara anpassad efter, vara inriktad pågear upbildl. vard.tr. sätta fart på, peppaitr. varva upp
© NE Nationalencyklopedin AB