Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mother tongue [ˌmʌðəˈtʌŋ]substantivmodersmålmoderspråk, grundspråk
tongue [tʌŋ]substantivtunga <slanderous tongues, ox tongue>; mål, målförebe on everybody's tongue vara i var mans mun (på allas läppar)find one's tongue få mål i mun [igen]he had difficulty getting his tongue around the name han hade svårt att uttala namnethas the cat got your tongue? vard. har du tappat talförmågan?hold one's tongue hålla mun, tiga <about sth med ngt>keep a civil tongue in one's head välja sina ordhave lost one's tongue ha tappat talförmågan (målföret); vara (stå) mållösstick (thrust, put) one's tongue out räcka ut tungan⁅she said⁆ with his tongue in his cheek …roat, …smått ironiskt, …med glimten i ögatspråk; dialekt; tungomålmother tongue a) modersmål b) moderspråk, grundspråkconfusion of tongues språkförbistringsätt att tala, tal <a soft tongue>tongue of land landtunga[sko]plös
transitivt verbmus. (i flöjtspel o.d.) spela med tungstötslicka
© NE Nationalencyklopedin AB