Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mortally [ˈmɔ:təlɪ]adverbdödligt äv. bildl. <mortally wounded, mortally offended>vard. förfärligt
2 wound [wu:nd]substantivsår; på t.ex. trädstam äv. skada; bildl. äv. kränkninga bullet wound en skottskadait was a wound to her vanity (pride) det sårade hennes fåfänga (stolthet)inflict a wound upon sb tillfoga ngn ett sår, såra ngnlick one's wounds slicka sina sår äv. bildl.reopen old wounds bildl. riva upp gamla sår
transitivt verbsåra; t.ex. trädstam äv. skada; bildl. äv. kränka; skadskjutabadly wounded svårt sårad (skadad)mortally wounded el. fatally wounded sårad till döds
© NE Nationalencyklopedin AB