Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mortal [ˈmɔ:tl]adjektivdödlig; döds- <mortal sin>his mortal remains hans jordiska kvarlevorvard.not a mortal soul inte en själ, inte en enda kotte
[ˈmɔ:tl]substdödligordinary mortals vanliga dödliga
© NE Nationalencyklopedin AB