Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

monkey [ˈmʌŋkɪ]substantivzool. apa; markattabildl.,you little monkey! din lilla rackarunge!not give a monkey's sl. inte bry sig ett dugg (skvatt) om detmake a monkey [out] of sb vard. göra ngn till åtlöje, driva med ngn
intransitivt verbmonkey about el. monkey around gå och driva, slå dank; spela apa; göra rackartygmonkey about (around) with vard. mixtra (greja) med
grease monkey [ˈgri:sˌmʌŋkɪ]substantivsl. mekaniker
monkey wrench [ˈmʌŋkɪren(t)ʃ]substantivskiftnyckel
rhesus monkey [ˈri:səsˌmʌŋkɪ]substantivzool. rhesusapa
monkey nut [ˈmʌŋkɪnʌt]substantivvard. jordnöt med skal
monkey business [ˈmʌŋkɪˌbɪsnɪs]substantivvard.fuffens, något skumt, sattyglarv, skoj
monkey suit [ˈmʌŋkɪsu:t]substantivvanl. amer., sl.grann uniform på nöjesfält o.d.smoking
monkey bars [ˈmʌŋkɪbɑ:z]substantiv i pluralamer. klätterställning för barnribbstol
wrench [ren(t)ʃ]transitivt verb[häftigt] rycka [loss (av)] <wrench a gun (knife) from sb>, slita [loss (av)] <wrench the door off (från) its hinges>, vrida, bända, brytawrench oneself from… slita (vrida) sig ur…wrench off rycka (slita, vrida) av (loss), bända losswrench a door open rycka (slita, bända) upp en dörrvricka, stuka <wrench one's ankle (foten)>, sträcka
substantiv[häftigt] ryck, vridning, bändninggive a wrench at vrida om (till)vrickning, stukning, sträckningbildl. [hårt] slag, [svår] förlust <her death was a great wrench to him>; smärta <the wrench of parting is over>skiftnyckel i allm. <äv. monkey wrench>; amer. vanl. skruvnyckel
© NE Nationalencyklopedin AB